Människan i fokus

a2m2 vill få kunden att känna sig hemma i sina lokaler!

Att genomföra en kontorsförändring innebär stora utmaningar för en organisation – oavsett om det handlar om att införa ett nytt arbetssätt i era befintliga lokaler eller att flytta till helt nya. En ny miljö och nya rutiner kan väcka irritation, missnöje och oro hos medarbetarna. Det är viktig att vara medveten på detta och att redan i projektets planeringsfas informera och involvera alla medarbetare.

Därför är det viktigt att medarbetarna känner sig delaktiga och lyssnade till. De kan känna styrka och glädje i att vara med och påverka sin framtida dagliga miljö. Att tillsammans utforska sina dagliga rutiner är både utvecklande och stärkande för arbetsgruppen och är en process som är väl värd att lägga tid på. För företaget blir tidsåtgången och påverkan av verksamheten minimal och implementeringsfasen blir effektiv och smidig.

a2m2 samarbetar med olika konsulter där exempelvis utbildningar och workshops används som verktyg i arbetet med utveckling och förankring.