Kompetens efter behov

Alla som har varit med om en förändringsprocess vet att det inte alltid går på räls. Oväntade problem visar sig plötsligt när man börjar riva, en leverans kanske blir försenad, en nyckelperson kan blir sjukskriven.

I vårt nätverk har vi många olika kompetenser, vilket gör att vi kan sy ihop ett effektivt och komplett team, specifikt utformat för varje uppdrag.

Vi på a2m2 tar hand om det som behövs, till exempel:

  • analys, vision och målbild
  • varumärke
  • genomförandeplan
  • visualisering för förankrings- och delaktighetsprocess för medarbetarna
  • projektering och underlag för upphandling
  • förslags- och bygghandlingar, rumsbeskrivningar, mängdförteckningar
  • färgsättning
  • möbeldesign