Nyhet

2016-05-02 Vi tackar för förtroendet att skapa ny inredning och IVF Kliniken i Stockholm

2016-03-18 Läs gärna om vårt projekt för Infranord AB här i tidskriften Citymark:

https://www.paperton.com/shelf/reader/magazine_id/33811/whitelabel/181/uid/1021739/token/1f9aca943eea2c533d339dc27339b4862bb80886#page/1

 

2016-03-07 Vi tackar för förtroendet att skapa ny inredning och färgsättning för Sveriges Läkarförbunds representationsvåning och festlokal!

a2m2 2016

 

 

 

 

 

 

 

2015-12-21 Plan 6 hus 19 hos WSP börjar ta form!

2015-08-31

”Varför ska man tänka på att ha en estetisk miljö omkring sig på kontoret?

Det är viktigare än man kanske tror, MEN vad innebär egentligen en estetisk kontorsmiljö?

Att miljön upplevs som trivsam och vacker av medarbetare och besökare.

Att medarbetarna känner att miljön är varierande med olika typer av material och färger samt att det är hänsyn taget till hur ljus, ljud och dofter upplevs och hur de transporteras i lokalen är också viktigt.

Men minst lika viktigt är VAR man utför sitt arbete och VAD är det företaget signalerar. Vilken stämning och identitet upplever man på sin arbetsplats?

En kontorsmiljö som upplevs ha en stark identitet och trivsamhet har tydliga fördelar ur ett företagsekonomiskt perspektiv också och inte enbart ur ett arbetstagarperspektiv. Möjlighet att kunna arbeta mer flexibelt, att ha bra tekniska system som stödjer arbetet samt möjligheter till att utföra samarbete/enskilt arbete på plats.

Genom detta håller medarbetarna sig friskare längre och har färre sjukskrivningar, högre arbetstillfredsställelse om man gör bra kontorsmiljöval. Så undvik att skapa likriktade kontorsmiljöer som bara stödjer vissa funktioner i arbetsmiljön, utan tänk på att olika människor kräver olika miljöer beroende på vilka olika arbetsuppgifter vi utför.

Lokalen och lokalens kapacitet ska kunna stödja verksamheten!” Catarina Bendix Tegnell, ansvarig för a2m2 Inredningsarkitektur.

2015-06-09 Vi tackar Cinteros AB för optimering av sina kontorslokaler på Drottninggatan!

2015-04-22 Vi tackar Cinteros AB för optimering av sina kontorslokaler på Drottninggatan!

2015-03-23 Vi tackar Enghouse för inredninguppdraget av deras nya lokaler i Solna!

2014-09-24 Vi tackar Infranord för uppdraget att inreda och skapa sitt egna huvudkontoret och regionskontaret i Solna!