Att tänka efter före

Alla projekt vinner på att tid läggs på en analys av förutsättningar, behov och mål. Vi på a2m2 har en effektiv och strukturerad metod där vi tidigt i projektet går en grundlig och systematisk genomgång så att vi snabbt kan komma med ett förslag till projektupplägg och åtgärder.

Vår kund är alltid en viktig del i analysprocessen och vi sätter sedan tillsammans upp ett antal mål för projektet som stöd för fortsatt arbete och som grund för en slutlig utvärdering.

Vi vill få kunden att känna sig hemma i sina lokaler!

Vi vill att kundens kärnvärden och identitet ska synas i inredningen.

Den befintliga fysiska miljön står alltid som den viktigaste utgångspunkten för utformningen av de nya lösningarna. Samtidigt tas ställning till de specifika behov som ska tillfredsställas i just detta projekt. Det kan vara speciella behov av nya arbetsplatser, en vilja till att börja arbeta på ett nytt sätt eller att man vill förtydliga och förstärka företagets varumärke. Företagets affärsmål, visioner och värderingar är alltid betydelsefulla komponenter.

Målsättningen är att skapa en miljö som är estetisk tilltalande, trivsam och användarvänlig samtidigt som den är effektiv och utformad efter just era behov. Vi utformar den ideala miljön för just er genom att lyssna på er och era medarbetare.