Genomsyras ert kontor av företagets kärnvärden?

På a2m2 strävar vi inte bara efter att ge ert kontor en snygg och funktionell inredning. Vi arbetar för att få era kärnvärden att sätta tonen för- och genomsyra hela er arbetsmiljö. Ett inspirerande kontor som reflekterar och förstärker bolagets varumärke för såväl personalen som besökare och som utgör en viktig del av den övergripande kommunikationen. Vad är viktigt och värdefullt i just er företagskultur? Vilket arbetssätt får era anställda att uppnå företagets mål och leverera bästa möjliga resultat till era kunder? Vi inleder alltid våra inredningsprojekt genom att tillsammans med vår kund identifiera företagens värdegrund.

Den optimala arbetsplatsen
Ett arbete är något vi gör, inte ett ställe vi går till. Ja, det har du säkert hört tidigare. Men har ditt företag verkligen skapat en miljö som främjar det mest effektiva arbetssättet för just era anställda och det arbete de utför? Främjar och tar hänsyn till er företagskultur? Som arbetsgivare vill vi attrahera och behålla kompetent personal och få våra medarbetare att känna trivsel, engagemang och stolthet på sin arbetsplats. Att ha tydliga kärnvärden som finns med från beslutsfattande och hela vägen ut i den fysiska miljön är en av de viktigaste nycklarna till att skapa den optimala arbetsplatsen.